PENYERAHAN BANTUAN HIDUP DAN PERLETAKKAN PLAK PENERIMA BANTUAN

TBS Cawangan Bintulu : Penyerahan Bantuan Sarahidup & Perletakkan Plak Penerima Bantuan pada 11 Oktober 2016.