Wakaf

soal jawab ....


Apakah yang dimaksudkan dengan Wakaf?

Wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya bererti menahan, berhenti, atau diam.

Sementara pengertian Wakaf dari segi istilah bermaksud menahan harta yang dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum serta kekal fizikal bendanya (iaitu ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh pewakif untuk diserahkan kepada Nazir yang dibolehkan oleh syariah.

Apakah rukun sah wakaf?

Terdapat empat rukun yang perlu ada bagi memastikan sesuatu Wakaf itu sah dan boleh diterima iaitu :

a. 
Wakif iaitu orang yang mewakafkan harta
b. Maukuf iaitu harta atau al-ain yang diwakafkan
c. Maukuf alaihi iaitu orang yang menerima manfaat wakaf atau pihak yang diwakafkan harta kepadanya
d. Sighah iaitu surat atau dokumentasi yang berkaitan dengan wakaf

 

Apakah rukun sah wakaf?

Terdapat empat rukun yang perlu ada bagi memastikan sesuatu Wakaf itu sah dan boleh diterima iaitu :

a.      Wakif iaitu orang yang mewakafkan harta

b.      Maukuf iaitu harta atau al-ain yang diwakafkan

c.       Maukuf alaihi iaitu orang yang menerima manfaat wakaf atau pihak yang diwakafkan harta kepadanya

d.      Sighah iaitu surat atau dokumentasi yang berkaitan dengan wakaf

Apakah hukumnya sesuatu Harta Wakaf dimana wakifnya sudah meninggal sementara ahli keluarga tidak bersetuju dengan Wakaf tersebut?

Sesuatu harta yang hendak diwakaf perlulah menjalani siasatan dari Tabung Baitulmal Sarawak bagi memastikan harta tersebut merupakan pemilikan sepenuhnya oleh pewakif. Sekiranya harta yang hendak diwakafkan mempunyai masalah seperti perbalahan pemilikan, maka harta tersebut tidak layak untuk diwakafkan.

Bagi harta yang telah diwakafkan dan pewakifnya telah meninggal dunia, maka hukumnya tidak boleh bagi waris untuk menuntut semula harta tersebut walaupun tidak bersetuju dengan perbuatan pewakif mewakaf harta tersebut semasa hidupnya.

Apakah boleh saya mewakafkan sebahagian sahaja tanah yang saya miliki?

Sebelum sesuatu harta hendak diwakafkan, ianya perlu dilihat dari segi manfaatnya kepada masyarakat umum. Sekiranya sebahagian tanah yang diwakafkan itu tidak dapat dimanfaatkan atas sebab terlalu kecil atau tidak dapat dibangunkan, maka ianya tidak layak untuk dilaksanakan. Ini adalah kerana ia tidak memenuhi rukun wakaf yang ketiga. Sebaliknya sekiranya sebahagian harta yang diwakafkan itu dapat memberi manfaat, maka adalah dibenarkan untuk ianya diwakafkan.

Kenapa Harta Wakaf mesti diletakkan di bawah nama Majlis Islam Sarawak dan siapakah pihak yang memprosesnya?

Menjaga dan memelihara Harta Wakaf bukan sesuatu yang mudah. Ia merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan sebaik yang mungkin. Adapun Harta Wakaf diletakkan dibawah nama Majlis Islam Sarawak adalah kerana naungannya dari segi perundangan. Merujuk kepada Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001 Seksyen 58(1), semua harta wakaf hendaklah didaftarkan kepada Majlis Islam Sarawak yang menjadi “Pemegang Amanah Tunggal” bagi semua Masjid, Surau, Sekolah Agama dan tanah perkuburan orang Islam. Ini bagi menjamin perlindungan dan pengawasan ke atas ain wakaf itu terpelihara dan terbela serta pengurusan dapat diseragamkan dengan sewajarnya.

Sementara Tabung Baitulmal Sarawak berperanan sebagai Pendaftar Wakaf dimana setiap harta yang hendak diwakaf mestilah terlebih dahulu didaftarkan secara rasmi di Tabung Baitulmal Sarawak. Dengan pendekatan ini, maka pengawalan dan perekodan harta-harta dapat diselenggarakan dengan baik dan bersistematik.

Apakah hukumnya harta yang telah diwakafkan secara lisan oleh generasi terdahulu tanpa bukti dokumen bertulis?

Harta yang telah diwakaf secara lisan oleh generasi terdahulu tanpa bukti dokumen bertulis masih sah wakafnya. Orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga harta tersebut perlulah melaporkan perkara ini di Tabung Baitulmal Sarawak agar ianya dapat diproses dan dilengkapkan secara berdokumentasi. Para waris juga dinasihatkan untuk membantu pendaftaran semula wakaf ini agar niat murni pewakif tidak disia-siakan.

Apakah status tanah wakaf yang hendak diserahkan tetapi belum lagi ditukar hak milik kepada pewakaf?

Setiap harta yang hendak diwakafkan mestilah jelas dan sempurna hak miliknya. Ini berdasarkan kepada tuntutan rukun wakaf yang kedua, dimana sesuatu harta itu mestilah jelas hak miliknya dan tidak terdapat sebarang masalah seperti rebutan, perbalahan, hutang dan lain.

Pihak mana yang menanggung kos pecahan tanah sekiranya tapak tanah tersebut ada melibatkan urusan pecah bahagi tapak tanah yang sama?

Sekiranya terdapat pewakif yang hendak mewakafkan sebahagian tanahnya dan memerlukan kos pecahbahagi, maka ianya akan ditanggung oleh pewakif. Ini bagi memastikan harta yang diwakafkan merupakan harta yang bersih dari sebarang masalah. Sementara kos penyelenggaraan tanah wakaf selanjutnya akan ditanggung oleh Majlis Islam Sarawak.

 

 

 

 

 

Google Plus YouTube RSS

PENAFIAN: TBS tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh daripada laman ini. Paparan terbaik dengan resolusi skrin 1280x1024.