PEMBUKAAN KAUNTER PERKHIDMATAN DI SK BANDAR SAMARIANG KUCHING

TERIMA KASIH SK BANDAR SAMARIANG

TBS HQ : Pembukaan Kaunter Perkhidmatan di SK Bandar Samariang, Kuching pada 11 Oktober 2016.