CERAMAH ZAKAT DI MASJID AL-FURQAN, TAMAN MALIHAH, KUCHING

KUCHING, 21 JANUARI - Tabung Baitulmal Sarawak telah mengadakan ceramah yang berrtajuk 'Fidyah dan Kaedah Pengiraanya' bertempat di Masjid Al-Furqan, Taman Malihah, Kuching pada 21 Januari 2015. 
Ceramah Zakat ini telah disampaikan oleh Ustaz Fadlullah Abdullah dari Tabung Baitulmal Sarawak.