PENYERAHAN DAN PEMANTAUAN PENERIMA BANTUAN SARAHIDUP DI KAMPUNG KOMUNTING,BINTULU

TBS Cawangan Bintulu:Penyerahan dan Pemantauan penerima Bantuan Sarahidup di Kampung Komunting, Bintulu pada 26 September 2016.

Terima kasih pembayar zakat.