PROGRAM TAKLIMAT ZAKAT DI JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA KUCHING

KUCHING, 21 JANUARI - Tabung Baitulmal Sarawak telah mengadakan Taklimat Zakat dan juga sesi Penerangan Khas berhubung dengan peranan dan fungsinya bertempat di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia,Kuching.