KAUNTER PERMOHONAN BANTUAN BERSAMA PELAJAR BARU KOLEJ KOMUNITI,PETRAJAYA

BANTUAN PENDIDKAN ASNAF DIUTAMAKAN-TERIMA KASIH PEMBAYAR ZAKAT

TBS HQ: Kaunter Permohonan Bantuan bersama pelajar baru Kolej Komuniti, Petrajaya, Kuching pada 9 Ogos 2016.