DAKWAH FARDHIAH - PERKHIDMATAN KAUNTER ZAKAT FITRAH & ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Samarahan :
Dakwah Zakat - Perkhidmatan Kaunter Zakat Fitrah & Zakat Pendapatan melalui skim Potongan Gaji (ZPG) bertempat di Intan Sarawak Samarahan pada 13 April 2023.
📌Firman Allah SWT: "Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)." - [Surah Al-Zariat; Ayat 19]