DAKWAH BAITULMAL - TAZKIRAH AMBANG RAMADAN; KEFARDHUAN PUASA, ZAKAT & FIDYAH

TBS HQ :
Dakwah Baitulmal - Tazkirah Ramadan;' Kefardhuan Puasa, Zakat & Fidyah' dan penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid/Surau bertempat di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Singai Bau pada 11 April 2023.
📌“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung”. -(Surah Al-Imran: 104).