DAKWAH ZAKAT - PERKHIDMATAN KAUNTER DAN TAKLIMAT ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Limbang/Pej. Perhubungan Awam:
Dakwah Zakat - Perkhidmatan Kaunter dan Taklimat Zakat Pendapatan melalui skim Potongan Gaji (ZPG) bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Limbang pada 13 April 2023.
📌Firman Allah SWT: "Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)." - [Surah Al-Zariat; Ayat 19]