PENYERAHAN BANTUAN PEK MAKANAN DAN PENYERAHAN BEG SEKOLAH

TBS Bahagian Samarahan :
PROGRAM KASIH RAMADAN
Penyerahan Bantuan Pek Makanan dan Penyerahan Beg Sekolah 'Back to School' kepada Rakan Zakat untuk diserahkan kepada keluarga Asnaf Penerima Bantuan Saraan Hidup bertempat di sekitar Daerah Sebuyau pada 11 April 2023.