PENYERAHAN BANTUAN PEK MAKANAN KEPADA RAKAN ZAKAT UNTUK DISERAHKAN KEPADA KELUARGA ASNAF

TBS Bahagian Sarikei :
PROGRAM KASIH RAMADAN
Penyerahan Bantuan Pek Makanan kepada Rakan Zakat untuk diserahkan kepada keluarga Asnaf Penerima Bantuan Saraan Hidup bertempat di sekitar Daerah Tanjung Manis pada 11 April 2023.