DAKWAH BAITULMAL - TAZKIRAH KEFARDHUAN BERZAKAT

TBS Bahagian Miri
Dakwah Baitulmal - Ceramah Kefardhuan Zakat bertempat di Masjid Darul Naïm, Kg Iran, Daerah Niah pada 07 April 2023.