DAKWAH BAITULMAL - CERAMAH BERTAJUK IBADAH WAKAF & PELAKSANAANNYA

TBS Bahagian Sibu :
Dakwah Baitulmal - Ceramah bertajuk Ibadah Wakaf & Pelaksanaannya di antara waktu solat Maghrib/Isyak serta penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid/Surau bertempat di di Masjid Al Muhajirin, Kampung Usahajaya, Salim, Sibu 03 Mac 2023.
📌Firman Allah SWT : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung”. -(SurahAl-Imran: 104)