DAKWAH FARDHIAH - TAKLIMAT ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Bintulu:
Dakwah Fardhiah - Taklimat Zakat Pendapatan melalui skim Potongan Gaji (ZPG) (ZPG) bertempat di Sarawak Petchem, Bintulu pada 3 Mac 2023.