DAKWAH FARDHIAH - PERSONAL TOUCH DAN PERKHIDMATAN KAUNTER ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Sarikei:
Dakwah Fardhiah - Personal Touch Dan Perkhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan melalui Skim Potongan Gaji/Wakaf bertempat di Jabatan Kerja Raya (JKR) Bahagian Sarikei pada 03 Mac 2023.
📌Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR Bukhari dan Muslim)