DAKWAH FARDHIAH - PERKHIDMATAN KAUNTER DAN TAKLIMAT ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Sri Aman :
Dakwah Fardiah - Perkhidmatan Kaunter dan Taklimat Zakat Pendapatan melalui skim Potongan Gaji (ZPG) bertempat di Pejabat KEMAS Sri Aman pada 03 Mac 2023.
📌Firman Allah SWT : Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang makruf (baik), serta melarang daripada segala yang mungkar/salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yangberjaya. (Surah Ali Imran: Ayat 104)