DAKWAH BAITULMAL - CERAMAH BERTAJUK 'DUNIA LADANG KE AKHIRAT'

TBS Bahagian Serian :
Dakwah Baitulmal - Ceramah bertajuk "Dunia Ladang Ke Akhirat" di antara waktu solat Maghrib/Isyak serta penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid/Surau bertempat di Masjid Darul Syuhada, Kampung Seniawan Serian pada 02 Mac 2023.
📌Firman Allah SWT : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung”. -(SurahAl-Imran: 104)