DAKWAH BAITULMAL - TAZKIRAH KEFARDHUAN ZAKAT, WAKAF DAN BAITULMAL

TBS Bahagian Bintulu :
Dakwah Baitulmal - Ceramah Kefardhuan Zakat, Wakaf dan Baitulmal serta penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau bertempat di Surau Darutaqwa, Sg Sebiew pada 23 November 2022.