ZIARAH, SIASAT DAN PENYERAHAN BANTUAN PESAKIT DI KABONG

SARIKEI - Ziarah , siasatan dan penyerahan Bantuan kepada pesakit dari Kabong yang menerima rawatan dan pembedahan di Hospital Sarikei pada 20 Julai 2015. Turut serta Daiee Hospital Sarikei.