MENYANTUNI PEMOHON BANTUAN TABUNG BAITULMAL SARAWAK DAN PENYEAHAN PEK MAKANAN

TBS Bahagian Sibu :
Menyantuni keluarga pemohon Bantuan Tabung Baitulmal Sarawak dan penyerahan Pek Makanan bertempat di sekitar bandar Sibu, Kampung Datu dan Kampung Bahagiajaya Teku Sibu pada 01 Ogos 2022.