PENYERAHAN INFAQ JUMAAT OLEH HAPM GROUP CONSULTANTS S/B DAN PENERANGAN RINGKAS ZAKAT PENDAPATAN

TBS Bahagian Limbang/Pej. Perhubungan Lawas:
Penyerahan Infaq Jumaat oleh HAPM Group Consultants Sdn Bhd & Penerangan Ringkas Zakat Pendapatan, bertempat di Pejabat Perhubungan Lawas pada 29 Julai 2022.