DAKWAH BAITULMAL - TAZKIRAH KEFARDHUAN BERZAKAT

TBS Bahagian Mukah/Pej. Perhubungan Daro :
Dakwah Baitulmal - Ceramah Kefardhuan Zakat Manfaat Wakaf, Perincian Fidyah, dan Produk Bantuan Baitulmal serta penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau bertempat di Surau Nur Hidayah, Kampung Medong Seberang, Dalat pada 26 Julai 2022