DAKWAH BAITULMAL - TAZKIRAH KEFARDHUAN BERZAKAT

TBS HQ:
Dakwah Baitulmal - Ceramah Kefardhuan Zakat dan penyampaian Sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Kampung Paya Mebi pada 26 Julai 2022.