MAJLIS PENYERAHAN AGIHAN WANG ZAKAT DAERAH LAWAS

LAWAS - Majlis penyerahan Agihan wang Zakat kepada para Amil untuk diagihkan kepada Asnaf Fakir Miskin di Daerah Lawas pada 5 Julai 2015.