MENYANTUNI DAN PENYERAHAN BANTUAN PEK MAKANAN KEPADA ENCIK ABANG HAJI AMIN BIN ABANG HAJI ZAIDI

TBS HQ :
Menyantuni dan Penyerahan Bantuan Pek Makanan kepada Encik Abang Haji Amin Bin Abang Haji Zaidi bertempat di Jalan Haji Mataim, Kuching pada 9 Mei 2022.