PERBINCANGAN BERSAMA AMIL ZAKAT FIRTAH DI SIMUNJAN

SAMARAHAN - Penerangan dan perbincangan bersama Amil Zakat Fitrah di Simunjan pada 27 Mei 2015.