SESI PENERANGAN BERSAMA AMIL, PENGERUSI MASJID DAN KETUA MASYARAKAT DI SARIKEI

SARIKEI - Tabung Baitulmal Sarawak Cawangan Sarikei telah mengadakan Sesi Penerangan bersama Amil Fitrah , Pengerusi Masjid, dan Ketua Masyarakat tentang Penyiasatan Fakir Miskin sebagai penerima Agihan Aidil Fitri 2015 bagi Bahahian Sarikei pada 26 Mei 2015.