SIASATAN KES KEBAKARAN DI MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE BINTULU

TBS Cawangan Bintulu: Siasatan Kes Kebakaran bertempat di Rumah Pekerja Chicwan Retailing Sdn Bhd, Medan Jaya Commercial Centre Bintulu pada 30 November 2021