SANTUNAN DAN PEMANTAUAN KE ATAS ASNAF PENERIMA BANTUAN SARAAN HIDUP DI BINTULU

TBS Cawangan Bintulu : Santunan dan Pemantauan ke atas Asnaf penerima Bantuan Saraan hidup Tabung Baitulmal Sarawak oleh Ustaz Mohd. Rahmat Bin Sapean, Rakan Zakat Tabung Baitulmal Sarawak Cawangan Bintulu bertempat di Sungai Plan dan Rumah Setinggan, dan Jalan Kidurong Bintulu pada 04 Oktober 2021.