MENYANTUNI DAN PENYERAHAN SUMBANGAN KERUSI RODA DAN BANTUAN KEWANGAN KEPADA KELUARGA ASNAF

TBS Pejabat Perhubungan Lawas : Menyantuni & penyerahan sumbangan kerusi roda dan bantuan kewangan kepada keluarga Asnaf bertempat di Kampung Luagan, Lawas pada 08 September 2021.