SANTUNAN DAN PENYERAHAN BANTUAN PEK MAKANAN DI RPR SEBIEW

Tbs Cawangan Bintulu : Santunan dan Penyerahan Bantuan Pek Makanan kepada keluarga terjejas akibat Covid-19 bertempat di RPR Sebiew pada 02 September 2021.