PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PEK MAKANAN SEBANYAK 178 PEK MAKANAN DI PENJARA PUSAT MIRI, LAMBIR

TBS Cawangan Miri : Penyerahan sumbangan Bantuan Pek Makanan sebanyak 178 pek makanan yang diwakili oleh Tuan Abdul Rahim Bin Salim, Timbalan Penguasa Penjara Lambir bertempat di Penjara Pusat Miri, Lambir pada 21 Julai 2021.