CERAMAH ZAKAT DI MASJID DARUR RAHMAN, PASIR PANDAK, KUCHING

Ceramah bertempat di Masjid Darur Rahman,Kpg.Pasir Pandak,Kuching pada 13 April 2015.