PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PEK MAKANAN DI AKADEMI PERCUKAIAN MALAYSIA KUCHING

TBS HQ : Penyerahan sumbangan Bantuan Pek Makanan sebanyak 144 beg kepada petugs & pesakit yang dikenakan perintah kuranatin. Penyerahan diwakili oleh Encik Jordie bertempat di Akademi Percukaian Malaysia Kuching (LHDNM) pada 14 Jun 2021.