PENYERAHAN SUMBANGAN KEPADA ASNAF DAN PENERIMA BANTUAN SARAAN HIDUP DI SEKITAR DAERAH BEKENU, KPG BAKAM DAN KPG MASJID TIRIS, MIRI

TBS Cawangan Miri : Penyerahan sumbangan kepada Asnaf, penerima Bantuan Saraan Hidup bersempena Program Kasih Ramadan Baitulmal bertempat di sekitar Daerah Bekenu, Kpg. Bakam dan Kpg. Masjid Tiris, Miri pada 04 Mei 2021.