DAKWAH ZAKAT & FIDYAH BERTEMPAT DI MASJID DARUL ISLAM BERSATU, SAMARAHAN

TBS Samarahan : Dakwah Zakat & Fidyah bersama penduduk Kampung Melayu bertempat di Masjid Darul Islam Bersatu, Samarahan pada 05 April 2021.
📌 “Jika seorang manusia mati maka terputuslah daripadanya amalnya kecuali dari tiga perkara; dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya.” - Riwayat Muslim, at-Tarmizi & al-Nasa'ie