TAKLIMAT ZAKAT PENDAPATAN

TBS Samarahan : Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji bertempat di Pejabat Tenaga Kerja, Samarahan pada 7 Januaari 2021.