PROGRAM ZIARAH DAN PENYAMPAIAN BANTUAN SARAAN HIDUP KEPADA ASNAF

TBS Samarahan : Program Ziarah dan Penyampaian Bantuan Saraan Hidup kepada Asnaf bertempat di Kpg. Kanchong, Gedong pada 20 November 2020.