ZIARAH DAN PENYAMPAIAN BANTUAN SARAAN HIDUP ASNAF

TBS Samarahan : Program Ziarah dan Penyampaian Bantuan Saraan Hidup Asnaf di sekitar Daerah Sebuyau pada 17 November 2020.