PERSONAL TOUCH - ZAKAT PENDAPATAN

Pejabat Perhubungan Lawas: Pengunjung yang menunaikan kewajipan betzakat-Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji pada 17 November 2020.