PENYERAHAN BANTUAN SARAAN HIDUP ASNAF FAKIR MISKIN DAN PELITUP MUKA

TBS Sibu: Penyerahan Bantuan Saraan hidup Asnaf Fakir Miskin Fasa 4 (2020) dan Pelitup Muka di Sibu pada 16 November 2020.