PROGRAM KENALI TBS & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

TBS Sarikei: Program Kenali Baitulmal dan Perkhidmatan Kaunter bertempat di SK. Maludam pada 14 Oktober 2020.