DAKWAH FARDHIAH-ZAKAT PENDAPATAN

TBS HQ: Dakwah Fardhiah bertempat di Prasarana Sempurna Sdn. Bhd ,Kuching pada 8 Oktober 2020.