TAKLIMAT PRODUK BANTUAN & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

TBS Samarahan: Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji dan Produk Bantuan Baitulmal bertempat di SK. Plaman Baki, Serian pada 9 September 2020.