TAKLIMAT PRODUK BANTUAN & KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

TBS Sarikei: Taklimat Produk Bantuan Baitulmal; Kemasukkan ke IPT dan juga Pekhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji bertempat di SMK. (A) Saratok pada 10 September 2020.