PENYERAHAN BANTUAN DI KATIBAS

TBS Sibu : Ziarah & Penyerahan Bantuan TBS di RH. Serit, Ulu Sg. Takan, Katibas, Song pada 9 September 2020.