DAKWAH FARDHIAH ZAKAT PENDAPATAN

TBS HQ: Sesi Dakwah Fardhiah bertempat di Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak(IKMAS) pada Selasa, 8 September 2020.