KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

TBS Miri: Perkhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji dan Produk Bantuan Baitulmal bertempat di SMK. Lopeng pada 8 September 2020.