KAUNTER PERKHIDMATAN ZAKAT

TBS HQ: Perkhidmatan Kaunter Zakat Pendapatan bertempat di SMK. Bandar Samariang, Kuching pada Selasa, 8 September 2020.